Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 43:22

22 Wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht, om spijze te kopen; wij weten niet, wie ons geld in onze zakken gelegd heeft.