Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 44:19

19 Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: Hebt gijlieden een vader, of broeder?