19 Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: Hebt gijlieden een vader, of broeder?