6 En hij achterhaalde hen, en sprak tot hen diezelfde woorden.