25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!