12 Met gramschap tradt Gij door het land, met toorn dorstet Gij de heidenen.