15 Gij betradt met Uw paarden de zee; de geweldige wateren werden een hoop.