7 Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid; de gordijnen des lands van Midian schudden.