Handelingen 1:2

2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice