35 Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.