8 En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe.