14 Die woorden tot u zal spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis.