5 En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.