2 En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende: