21 Om dezer zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen en gepoogd om te brengen.