19 En den derden dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit.