18 En alzo wij van het onweder geweldiglijk geslingerd werden, deden zij den volgende dag een uitworp;