24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet.