18 Totdat een ander koning opstond, die Jozef niet gekend had.