48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: