23 Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.