23 En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden te zamen raad, om hem te doden.