25 Doch de discipelen namen hem des nachts, en lieten hem neder door den muur, hem aflatende in een mand.