16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.