9 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.