10 Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.