2 Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.