12 Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.