6 Hoe schoon zijt gij, en hoe liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten!