22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.