8 Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.