12 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.