18 En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.