15 Ziet, zij zeggen tot mij: Waar is het woord des HEEREN? Laat het nu komen!