19 Farao, den koning van Egypte, en zijn knechten, en zijn vorsten, en al zijn volk;