25 Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden.