23 Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart; zij zijn afgevallen en heengegaan;