5 Maakt u op, en laat ons optrekken in den nacht, en haar paleizen verderven!