17 Ziet gij niet, wat zij doen in de steden van Juda, en op de straten van Jeruzalem?