5 En zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen en verdrogen.