9 En de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden, ook de wevers van de witte stof.