10 Ga door naar uw land, als een rivier, gij dochter van Tarsis! er is geen gordel meer.