14 Huilt, gij schepen van Tarsis! want ulieder sterkte is verstoord