11 Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken;