23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede!