31 Want door de stem des HEEREN zal Assur te morzel geslagen worden, die met de roede sloeg.