14 Alzo zegt de koning: Dat Hizkia u niet bedriege, want hij zal u niet kunnen redden.