18 Hoort, gij doven! en schouwt aan, gij blinden! om te zien.