15 Ik ben de HEERE, uw Heilige; de Schepper van Israel, ulieder Koning.