16 Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte;