18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.